Privacy

Privacyverklaring Janssen Cosmetics

LOOkX Group B.V. gevestigd aan Stationsweg 51, 1851 LJ te Heiloo (KvK-nummer 54993261), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In onze privacyverklaring geven we je graag meer informatie op welke wijze en waarom de verwerking plaatsvindt.

Contactgegevens
Hoofdvestigingsadres: Stationsweg 51, 1851 LJ Heiloo
Website: www.lookx.com
Mailadres: info@lookx.com
Telefoonnummer: +31 (0) 72 533 21 07

Persoonsgegevens die wij verwerken
Janssen Cosmetics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producenten en diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
- Voor- en achternaam                 
- Bankrekeningnummer
- Geslacht                                     
- Telefoonnummer
- Geboortedatum                          
- E-mailadres
- Adresgegevens             
- Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Janssen Cosmetics kan bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken, zoals gegevens over je gezondheid. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@lookx.com, dan verwijderen wij zo snel mogelijk deze informatie.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van toestemming, een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang. Janssen Cosmetics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.

Janssen Cosmetics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om onze dienstverlening voor je uit te voeren en de goederen of diensten af te leveren;
- Om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is voor onze dienstverlening;
- Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
- Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatie zoals een reclamefolder;
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen en diensten bij je af te leveren;
- Het afhandelen van leveringen en betalingen. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Janssen Cosmetics neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Janssen Cosmetics) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Janssen Cosmetics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Janssen Cosmetics verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Janssen Cosmetics kan technische en functionele cookies, zoals analytische cookies gebruiken die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Janssen Cosmetics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek sturen naar info@lookx.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou vriendelijk een kopie van je identiteitsbewijs samen met het verzoek toe te sturen. Zorg ervoor dat jouw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) maar ook de strook met nummers onderaan het paspoort niet meer zichtbaar zijn. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld deze gegevens geheel zwart te maken, ter bescherming van je privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Wil je meer weten over je rechten? Ga dan naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Janssen Cosmetics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice en mail naar service.nl@lookx.nl (consument) of support@lookx.com (zakelijk).